Historie 2003

Turnaj

V neděli 14.12. se již po páté uskutečnil Vánoční turnaj smíšených družstev v odbíjené. Tentokrát za účasti 3 družstev Sokola a jednoho družstva Skautů.